Exempelsida för klubbar

Startsida

Postnord_1_IMG_0045Detta är en hemsida för att demonstrera Sekos klubbsidor.

Här skulle man kunna hitta information om vem som är ombud och skyddsombud på de olika kontoren eller skiften.

Det skulle det också kunna finnas information om aktuella medlemsavgifter och de försäkringar som ingår i vår medlemsavgift.

0