Medlemsavgifter

Medlemsavgifter Seko Posten Syd
Fr.o.m. 2016-01-01

Det är din totala lön som ligger till grund för din medlemsavgift. Om du har varieande lön är det din genomsnittliga lön som räknas.

Observera! Det sker ingen automatisk förändring av din medlemsavgift,när din inkomst ändras. Alla ändringar måste göras manuellt.

Om du betalar fel avgift, ta kontakt med avdelningen på telefon 0770-457 900.

Klass 20 gäller pensionerade medlemmar.

Nya medlemmar betalar endast 50 kr de första 6 månaderna. A-kasseavgift tillkommer på 140.-.

Har du frågor så kontakta klubbens expeditionen på tel

Studerande som endast har inkomst från CSN betalar 190 kr (140 A-kassan + 50 kr till förbundet)

 

Klass Inkomst A-Kassa Förbunds avgift Klubb avgift Totalt
1 Introdoktion 140 50 0 190
2 0-10999 140 50 0 190
3 11000-13999 140 180 39 359
4 14000-16999 140 206 54 400
5 17000-19999 140 237 69 446
6 20000-22999 140 257 69 466
7 23000-25999 140 273 69 482
8 26000 - 140 288 69 497
20P Pensionär 0 42 10 52
Stud Studielån 140 50 0 190

0