Arbetsplatsbibliotek

OBS ! Detta gäller endast gamla klubb NordOst .

I gamla klubb NordOst har arbetsplatserna ett arbetsplatsbibliotek. Här finns ett antal ljudböcker för utlåning till våra medlemmar.

Du kan se en lista på ljudböckerna i bilagan längst ner på den här sidan, använd hämta-pilen, det fungerar bäst.

Om du vill låna en speciell ljudbok som inte finns på din arbetsplats just nu så kontakta Håkan Leijon.

Arbetsplatsbibliotek

0