Bara a-kassan?

Du som funderar på att gå ur facket för att enbart vara med i Sekos a-kassan

Är du medveten om att du som går ur Seko och enbart är i medlem i a-kassan kommer att stå på egna ben när det gäller frågor som:

  • Vad gör jag om jag inte får den lön jag har rätt till?
  • Är jag säker på att min arbetsgivare har tillräckligt försäkringsskydd för arbetsskador och sjukdom, samt betalar in premierna till min pension?
  • Vad händer om jag behöver juridisk hjälp när jag blir av med jobbet?
  • Den viktigaste förmånen du har som medlem i SEKO Skåne är dina fackliga representanter som förhandlar för dig, ger dig information och hjälper dig om du skulle råka illa ut på din arbetsplats.

Men medlemsvärdet är större än så. I medlemsavgiften ingår försäkringar, möjlighet till förmånliga banklån och prisvärda semestererbjudanden.

Försäkringarna upphör

Om du trots informationen ovan fortfarande vill avsluta medlemskapet, vill vi också göra dig uppmärksam på att medlemsförsäkringarna upphör.

Dessa försäkringar ingår i medlemsavgiften och som om ditt beslut kvarstår, kommer att upphöra:

Även eventuella andra gruppförsäkringar, som till exempel hemförsäkring upphör. Dessa försäkringar kan givetvis tecknas privat, men då blir kostnaden högre och villkoren oftast sämre.

0