Seko Posten Syds styrelse

 

 

Ordförande

  Kassör

Sekreterare

Mårten Pavlov

Anders Modigh

Anders Johansson

 010-436 41 59
 070-525 29 38
0709-80 81 52

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Anders Wiberg

Erik Sandberg

Annika Thurgren

010-436 11 30
0705-91 06 22
010-436 16 23

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Håkan Leijon

Daniel Hansen

Sofia Rosmark Jönsson

0709-80 41 24
 072-232 99 61
010-436 18 21

Ledamot

Adjungerad

Robert Farina

Bo-Göran Åkesson

 0709-80 94 83
0709-80 92 07

0