Om du blir arbetslös

          

 

 

Hur går jag till väga min första arbetslösa dag? 

 

 • Anmäl dig som arbetssökande din första arbetslösa dag hos arbetsförmedlingen.

Adress till din arbetsförmedling hittar du på www.arbetsformedlingen.se 

 • SEKO:s A-kassa kommer att skicka information och ansökningshandlingar till dig, efter att du varit och anmält dig på arbetsförmedlingen. Kontakta avdelningen om du inte fått något inom 2 veckor, 040-6603350, -6603354 eller -6603320.

 

 • Skicka intyg på vad du har gjort de senaste tolv månaderna.
  Om du har arbetat vill a-kassan ha arbetsgivarintyg för de senaste 12 arbetade månaderna (sk. ramtiden*).

 

På arbetsgivarintyget ska det även framgå om du fått sjuklön utbetald under anställningsperioden. Be din arbetsgivare ange månadsvis hur många timmar som ersatts och med vilket belopp sjuklön har utbetalats.

 

Karensdagar ersätts inte med sjuklön och ska därför endast redovisas som frånvaro på ”Arbetsgivarintyg”. Dagar som ersatts av Försäkringskassan ska även de redovisas som frånvaro på arbetsgivarintyget.

 

Har du fått sjukpenning eller annan ersättning utbetald av Försäkringskassan ska du be dem om ett intyg där det framgår antal dagar och belopp månadsvis.

 

 •  Har du studerat ska ett studieintyg skickas in, blankett finns på vår hemsida www.seko.se (klicka på a-kassan/blanketter).

 
*Ramtiden utgörs av de tolv månader som föregår arbetslösheten. I vissa fall kan ramtiden omfatta tid som ligger längre bort än 52 veckor, t ex om du har fått föräldrapenning, sjukpenning eller studerat på heltid. Sådan tid kan vara överhoppningsbar.

 

 • Kontrollera att du har fått med alla handlingar och att de är korrekt ifyllda.
  Skicka din ansökan till;

A-Kassan för Service och Kommunikation
930 88  Arjeplog

 

Eller till avdelningen (så kollar vi att allt är rätt ifyllt):

 

SEKO Skåne

Derbyvägen 6 A

212 35 Malmö  

 

 • Om din ansökan är ofullständig begär A-kassan kompletterande uppgifter av dig. Observera att handläggningstiden blir förlängd om A-kassan måste begära kompletterande uppgifter. Var därför noggrann när du skickar in din ansökan.

 

 • Du kommer att få ett internetavtal att fylla i för att kunna deklarera e-kassakort, kod kommer att skickas hem till dig och e-kassakorten deklareras på www.seko.se. Vill du inte använda e-kassakort måste du beställa papperskort.
 • SEKO skickar ut beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning när ditt ärende är färdigt och du deklarerat ditt första e-kassakort.

 

 • Utbetalning från SEKO:s A-kassa.

 

          Om du har konto i Swedbank sätts pengarna in på kontot.
Annars kommer du att erhålla en utbetalningsavi.
Om du vill ha pengarna insatta på ett konto i en annan bank måste du själv begära överföring, kontakta din bank eller Swedbank.

 

 • Meddela SEKO samt A-kassan och arbetsförmedlingen om du får arbete eller om din situation förändras, t ex om du börjar studera eller startar eget företag.        

 

 

 

Obligatoriska uppgifter;  

Anmälanblankett
I normalfallet fyller du i den på kundarbetsplatsen på arbetsförmedlingen och skriver ut den där. Den ska undertecknas av dig och skickas till oss tillsammans med övriga handlingar i ditt ärende.

 

Arbetsgivarintyg
Du ska lämna arbetsgivarintyg för 12 månaders arbete. Om du under senaste tiden har arbetat mindre än tidigare kan det hända att du ska skicka in intyg för fler än 12 arbetade månader. Har du arbetat som egenföretagare ska du fylla i ett arbetsintyg för företagare istället för ett arbetsgivarintyg

 

Observera! Din arbetsgivare måste månad för månad specificera obetald frånvaro. Detta kan till exempel vara föräldraledighet, sjukdom, vård av barn och tjänstledighet. Det går bra att använda ett separat intyg för detta.

 

Personligt brev
Skriv kortfattat ner sådant du tror kan vara viktigt för oss att känna till i ditt ersättningsärende, till exempel om du varit sjuk eller föräldraledig, om du varit tjänstledig av annan anledning eller omständigheterna kring din arbetslöshet om de kanske är oklara. Det personliga brevet är inte obligatoriskt, men det kan underlätta handläggarens arbete.

 

E-Kassakort registreras på www.seko.se
Med hjälp av e-kassakorten redovisar du din arbetslösa tid och med utgångspunkt från din redovisning räknar vi fram hur många ersättningsdagar du har rätt till för respektive vecka. Är du osäker på något, exempelvis vilken dag du var sjuk eller hur många timmar du kommer att få betalt för från ditt deltidsarbete måste du ta reda på det innan du deklarerar ditt e-kassakort.
Besöksdatum från Arbetsförmedlingen
Denna uppgift kommer till SEKO automatiskt dagen efter du anmält dig arbetslös.

 

  Snabbguide

 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen.
 2. Fyll i blanketten anmälan om arbetslöshet.
 3. Be din arbetsgivare fylla i blanketten arbetsgivarintyg.
 4. Skicka in eventuella andra intyg som styrker vad du gjort de senaste tolv månaderna.
 5. Skicka dina handlingar till Seko akassa, F62 930 88 Arjeplog.
 6. Registrera dig till internetkassan och deklarera dina kassakort.

 

 

0