Studier

Här finner du information om klubben studieverksamhet, studieregionens verksamhet och vilka central utbildningar som finns inom Seko. Läs gärna mer här på Sekos hemsida om de olika utbildningarna som finns tillgängliga i olika former och för olika fackliga uppdrag eller för dig som inte har något fackligt uppdrag alls. Seko kan utbilda alla i syfte att stärka vår fackliga verksamhet lokalt, nationellt och globalt.
Delta du med!

Kunskap är vägen fram
Kunskap kan du få genom studier i Seko. All facklig utbildning är gratis och din lön under utbildningstiden betalas antingen av arbetsgivaren, fackliga stipendier eller av Centrala Studiestödsnämnden.

Satsning på facklig Medlemsutbildning!
Alla medlemmar erbjuds att genomgå en facklig grundutbildning, där man samtidigt kommer att beröra samhälls- organisations och arbetsplatsfrågor. Utbildningen startar så fort tillräckligt antal intresserade finns och genomförs både lokalt och regionalt inom avdelningens område.
Under utbildningstiden utgår stipendium eller annan ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Lär dig dina rättigheter och hur facket fungerar och är uppbyggt samt vad vi gör och påverkar både lokalt och som stort förbund.

Facklig utbildning
Är du intresserad av utbildning så ska du i första hand kontakta din studieorganisatör på klubben. I annat fall så kan du kontakta avdelningen.

 

0