Vid sjukdom

Sjuklön

Du som har fast anställning kan få ersättning vid sjukdom enligt tabellen nedan. (EXEMPEL)

Dag

Ersättning
Arbetsgivaren Försäkringskassan

Summa

Sjukerlön ITP-P sjukpension
1 Karensdag Karensdag Karensdag 0%
2-14 80% - - 80%
15-90 10% - 80% 90%
91-360 - 10% 80% 90%

0