Seko har reserverat sig mot neddragningarna inom företaget

Seko har valt att reservera sig mot de planerade neddragningarna inom Telia.

Vi anser att man i flera fall gör för alltför kraftiga neddragningar i förhållande till förändringen i organisationen.

Gällande BPE affären (Enterprise Delivery) och de arbetsmoment som Telia väljer att flytta till Indien, så är vi mycket kritiska till denna flytt av arbetsuppgifter till utlandet.

Att Telia nu börjar flytta arbetsuppgifter till låglöneländer där mänskliga rättigheter kränks i stor utsträckning, kan Seko aldrig ställa sig bakom.

Att andra företag gör samma sak är inte ett godtagbart argument i detta fall. Telia bör ha en ambition att föregå med gott exempel.

Seko kommer att kontakta den störste aktieägaren Svenska staten för att få svar på hur man därifrån ser på flytt av arbetsuppgifter till Indien.

Seko tar kraftfullt avstånd mot denna flytt.
Peter Wiklund
Ordförande SEKO klubb TeliaSonera

0
Etiketter: , ,
Kategorier: Nyheter, Övertalighet