Studier

Studier i Seko
Kunskapen är nyckel till framgång. Därför arbetar Seko aktivt för dig som är Seko-medlem. Ta chansen att vara med! Utbilda dig och påverka din framtid.

Medlemsutbildningen
En studiecirklel som omfattar 24 timmar och kan genomföras på olika sätt. Antingen som tre studieträffar om åtta timmar eller sätt som kan passa bättre på din arbetsplats. Seko ersätter förlorad arbetsförtjänst.
Seko:s medlemsutbildning handlar om arbetsvillkoren på din arbetsplats

Hobbycirklar
Vi organiserar hobbycirklar. Har du idéer ller önskemål är det bara att kontakta oss. Dessa cirklar gör på fritiden och kan i vissa fall kosta en mindre avgift.

Mer!
Genom avdelningen finns det mycket mer att välja på:
Hela studieprogrammet finns på Seko Väst
Ännu mer studier finns hos ABF

Vår studieorganisatör är:
Elodie Aragon-Kristoffersson
0706-917924

0